تیم مهرآفرین

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی مهرآفرین از کادری متخصص با تحصیلات دانشگاهی مرتبط تشکیل شده است.

مدیر مرکز
دکترا
علوم تربیتی
مدیریت
کارشناس ارشد
مدیر رسانه و پشتیبانی فنی
دکترای مشاوره خانواده
مدیر فنی
مشاور تغذیه و سلامت
دانشجو دکتری
مشاوره سلامت و تغذیه
مشاور خانواده
دکترا
علوم تربیتی
مشاور کودک
دکترای كودكان با نيازهای خاص
اختلالات ذهنی و رفتاری كودكان
دکتری
روانشناسی تربیتی
مشاور تحصیلی
دکترا
علوم تربیتی
دانشجو دکتری
مشاوره
دکتری
روانشناس
مشاور بالینی
كارشناسي ارشد
روانشناس باليني
همکاران