تیم مهرآفرین

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی مهرآفرین از کادری متخصص با تحصیلات دانشگاهی مرتبط تشکیل شده است.

مدیر مرکز
دکترا
علوم تربیتی
مدیریت
کارشناس ارشد
مدیر رسانه و پشتیبانی فنی
مشاور تغذیه و سلامت
دانشجو دکتری
مشاوره سلامت و تغذیه
مشاور خانواده
دانشجو دکتری
مشاوره خانواده
کارشناسی ارشد
روانشناسی
کارشناسی ارشد
مشاوره خانواده
مشاور کودک
دکترای كودكان با نيازهای خاص
اختلالات ذهنی و رفتاری كودكان
مشاور تحصیلی
دکترا
علوم تربیتی
دانشجو دکتری
مشاوره
مشاور بالینی
كارشناسي ارشد
روانشناس باليني
مشاور شغلی و کارآفرینی
مشاور حقوقی
همکاران
نمایندگی