درباره این خبر
    جهت ارسال این خبر به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال خبر به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


برنده مسابقه کتابخوانی تیرماه 99
ارسال شده در تاریخ 17 / 4 / 1399 ساعت : 17:35

سر کار خانم الهام دریانورد دانش آموز پایه هفتم از جزیزه قشم برنده مسابقه کتابخوانی تیر ماه 99 مرکز مشاوره مهرافرین شدند. سوالات از سه جلد اول کتاب داستانهای فکری برای کودکان ایرانی طراحی شده بود. نکته جالب مسابقه شرکت کنندگان از سراسر کشور بودند نشانه تاثیرگذاری مجموعه مهرافرین است و نکته دوم برنده شدن یک دانش آموز دوره اول دبیرستان در برابر شرکت کنندگان با سطح دانش بیشتر بود. خانواده مهرافرین موفقیت این دانش آموز را تبریک گفته و برای او موفقیت بیشتر ارزو میکند. سئوالات مسابقه

کدام دسته از آدمها سخت‌تر می‌توانند پاسخ سؤالات خود را پیدا کنند؟
۱. خودخواه
۲. خجالتی
۳. پرحرف
۴. اهل فکر

کدام عبارت صحیح است
۱.حتی اگر کسی را امتحان کردی باز هم باید احتیاط کنی
۳. اگر کسی را یک بار امتحان کردی می توانی همیشه به او اعتماد کنی
۳. اعتماد به افراد ناشناس آسان است
۴. فقط کسانی دوستشان را امتحان می‌کنند که به آنها اعتماد ندارند

اگر کسی بی دلیل در مقابل دیگران سر شما داد بزند چه می‌کنید؟
۱. آنجا را ترک می‌کنید
۲. شما هم داد می‌زنید
۳. سکوت می‌کنید
۴. در مورد کارش به همه می‌گویید

و پاسخهای صحیح:

به ترتیب ب الف ج. لازم به ذکر است سئوالات به ترتیب از جلد اول دوم و سوم طراحی شده بودند