درباره این خبر
    جهت ارسال این خبر به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال خبر به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


مسابقه کتابخوانی مرداد ماه 99
ارسال شده در تاریخ 29 / 4 / 1399 ساعت : 0:23

مسابقه کتابخوانی اینستاگرامی با محوریت جلد چهارم «داستانهای فکری برای کودکان ایرانی»

لینک اینیستاگرام دکتر نوروزی