درباره این خبر
    جهت ارسال این خبر به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال خبر به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


برنده مسابقه کتابخوانی مرداد ماه 99
ارسال شده در تاریخ 19 / 5 / 1399 ساعت : 0:22

برندگان مسابقه کتابخوانی مردادماه مهرآفرین به مناسبت عید غدیر خم اعلام شدند و طی آن، سرکار خانم لیلا نامدار از رشت و سرکار خانم حمیده سلیمی دارانی از اصفهان برنده مسابقه کتابخوانی مرداد ماه ۹۹ مرکز مشاوره مهرافرین شدند. سوالات از جلد چهارم کتاب داستانهای فکری برای کودکان ایرانی طراحی شده بود. نکته جالب مسابقه شرکت کنندگان از سراسر کشور بودند نشانه تاثیرگذاری مجموعه مهرافرین است. خانواده مهرافرین موفقیت این دو عزیز را تبریک گفته و برای آنها موفقیت بیشتر ارزو میکند.

سئوالات مسابقه:

کدام مورد به انسان زندگی همیشگی می‌دهد؟
الف: پول داشتن
ب: خوردن غذای سالم
ج: علم داشتن
د: یاد دادن علم به بقیه

حاضرجوابی....
الف: همیشه خوب است
ب: اصلا خوب نیست
ج: اگر حق با ما باشد خوب است
د: گاهی خوب نیست

چه وقت اجازه داریم چیزی را بدون اجازه برداریم؟
الف: وقتی خیلی صمیمی هستیم
ب: هیچوقت اجازه نداریم
ج: وقتی خیلی نیاز داریم
د: وقتی آسیبی به آن وسیله نمبزنیمکدام جمله صحیح است؟
الف: انسان خنده رو مشکلی ندارد
ب: انسانی که زیاد گریه میکند، مشکل بزرگی دارد
ج: انسانهای اهل گریه بهتر با مشکلات کنار می‌آیند
د: خنده‌روها بهتر با مشکلات کنار می‌آیندکدام گروه کلمات امیدوارانه است؟
الف: آرزو، آسمان، ترس
ب: خنده، بازی، دوستی
ج: مهربانی، دعوا، هدیه
د: تاریکی، نشاط طلوع
که به ترتیب د، د، ب، د، ب. پاسخ صحیح پرسشها است.