درباره این خبر
    جهت ارسال این خبر به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال خبر به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


برنامه حضور مشاوران در مرکز
ارسال شده در تاریخ 21 / 5 / 1395 ساعت : 12:45

به استحضار کلیه همشهریان میرساند تا اطلاع ثانوی برنامه حضور همکاران در مرکز به شرح زیر است: