درباره این خبر
    جهت ارسال این خبر به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال خبر به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


برگزیده شدن مجموعه ۹ جلدی شهربازی هوش هیجانی در اولین جشنواره ملی کتاب اولیاء و مربیان
ارسال شده در تاریخ 11 / 12 / 1395 ساعت : 08:37

مجموعه ۹ جلدی شهربازی هوش هیجانی در اولین  جشنواره ملی کتاب اولیاء و مربیان  به عنوان  اثر  شایسته تقدیر  انتخاب گردید.
این موفقیت را به خانواده مهرآفرین، مدیران، مولفان  واعضای مهرآفرین که با عضویت و معرفی خود به رونق مجموعه کمک کردند تبریک می گوییم.