درباره این خبر
    جهت ارسال این خبر به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال خبر به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


طرح کتابخوانی مهرافرین: تیرماه 99
ارسال شده در تاریخ 22 / 3 / 1399 ساعت : 18:46

مرکز مشاوره مهرآفرین اصفهان در نظر دارد برای پر کردن بهینه اوقات فراغت شهروندان و هموطنان عزیز طرح ویژه کتابخوانی مخصوص تابستان ۱۳۹۹ را در ۳ سطح وب سایت مرکز مشاوره مهرآفرین اصفهان کانال و گروه تخصصی دکتر رضاعلی نوروزی و کانال مرکز مشاوره مهرآفرین اصفهان و همچنین اینستاگرام دکتر رضاعلی نوروزی و مرکز مشاوره مهرآفرین اصفهان برگزار کند