خودسنجی
به گفته روان شناسان تحلیل دستخط هر فرد می تواند بیش از ۱۰۰ خصوصیت از شخصیت او را برای ما معرفی کند از جمله نوع واکنش فرد در قبال مساپل مختلف زندگی البته باید بدانید این تحقیقات نسبی است و با درصد افراد سنجیده شده است.
12 / 6 / 1394 - ساعت : 08:3
هر انساني در زندگي به دنبال خوشبختي است و براي رسيدن به آن همه تلاش خود را به كار ميگيرد. به راستي ما خوشبختيم يا نه؟ اگر می خواهید بدانید که نسبت به دیگران چقدر خوشبخت هستید، پرسشنامه زیر را تکمیل کنید.
5 / 6 / 1394 - ساعت : 10:21