دسته بندی محصولات

بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی1

امروزه برای سنجش هوش شناختی، مقیاس های مختلفی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آن ها مقیاس وکسلر است.نسخه ای از این مقیاس برای کودکان پیش از دبستان تدوین شده است، هوشبهر کلامی و غیر کلامی را از طریق اندازه گیری یازده خرده مقیاس می سنجد. کودکان برای آنکه از عهده این خرده آزمون ها برآیند، لازم است در حدود بیست حوزه توانمند باشند. این حوزه ها عبارتند از مهارت های زبانی، اطلاعات عمومی، حافظه، دقت، تمرکز، توجه، سرعت عمل، تفکر منطقی، استدلال، مهارت های عددی و مفاعیم ریاضی، حل مساله، هماهنگی دیداری_حرکتی، سازماندهی ادراکی، ادراک دیداری، تجسم فضایی، تفکر انتزاعی، تجزیه و تحلیل، قدرت نقشه کشی، قضاوت اجتماعی، استفاده معنادار از حقایق، شناخت مقررات متداول اجتماعی و جمع بندی مفاهیم کلی. از این رو در این کتاب، به طراحی بازی هایی پرداخته ایم که به افزایش توانمندی کودکان در این حیطه منجر شود و در نتیجه احتمال موفقیت آن ها را در آزمون های هوش افزایش دهد. نکته قابل توجه اینکه حیطه های فوق، نه فقط پیش زمینه ی موفقیت در آزمون وکسلر، که به طور کلی زمینه ساز پرورش هوش شناختی و موفقیت در آزمون های هوش کودک است.

اطلاعات محصول
قیمت : 800000 ریال
تخفیف عمومی : 0 %
تخفیف اعضا : 0 %
جهت استفاده از تخفیف اعضا باید در سایت عضو شوید و بعد از ورود به سایت به این قسمت مراجعه کنید. لازم به ذکر است تخفیف کل برای اعضا شامل تخفیف عمومی + تخفیف اعضا خواهد بود.