دسته بندی محصولات

خرگوش پر حرف (ادب 1)

موزش فلسفه به كودكان، از جمله مباحثي است كه در دهه اخير به طور روزافزون، در كشور ما مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين برنامه، در حقيقت رشد عقلانيت، كمك به حقيقت يابي، رشد ارزش شناسي و ارزشگذاري، رشد اخلاق و فضايل اخلاقي و رشد همه جانبه شخصيت است. به اين ترتيب، با اجراي برنامه ي آموزش فلسفه به كودك ميتوان انتظار داشت مهارت هاي متعددي در دانش آموزان رشد كند كه برخي از ابتدايي ترين آن ها عبارتند از توانايي خوب گوش دادن و دقت كردن به سخنان ديگران، توانايي خوب خواندن يا قرائت، توانايي درك مطلب، افزايش قدرت بيان در زمينه هاي گوناگون، قدرت تشخيص نكات مبهم در مطالب ارايه شده، توانايي طبقه بندي پرسش ها و بيان آن ها، عدم ترس از پرسش در ميان جمع، توانايي تحمل كردن نقدهاي دوستان و معلم، توانايي ارايه ي استدلال براي اثبات عقيده، توانايي تميز و تشخيص آراي متفاوت از هم ديگر، افزايش قدرت درك و تشخيص چگونگي مطالعات، يادگيري بسياري از الگوهاي رفتار اجتماعي و مشاركت در كارها و مباحث، يادگيري برخي فضايل اخلاقي، تعامل و بحث با ديگران. براي تحقق اين اهداف در برنامه ي فلسفي براي كودكان، كتاب هاي داستاني ويژه اي تاليف گرديده است.

محموعه پانزده جلدي ادب يک با پرداختن داستان به مسايل رفتاري کودکان مبتني بر رويکرد فلسفه براي کودکان با تمرينهاي متنوع در پي بازسازي فضاي تربيتي خانه و مهئکودکهاست.

اطلاعات محصول
قیمت : 800000 ریال
تخفیف عمومی : 0 %
تخفیف اعضا : 0 %
جهت استفاده از تخفیف اعضا باید در سایت عضو شوید و بعد از ورود به سایت به این قسمت مراجعه کنید. لازم به ذکر است تخفیف کل برای اعضا شامل تخفیف عمومی + تخفیف اعضا خواهد بود.