درباره این مطلب
    جهت ارسال این مطلب به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال مطلب به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


دایره حل اختلاف

برای حل مشکلات زناشویی، توافق کنید رابطه زناشویی را درون دایره بزرگی که آنرا «دایره حل اختلاف» می نامیم تجسم کنید.

در این دایره سه شخصیت حضور دارند: زن، شوهر و خودازدواج.

 آنچه هر دو در هنگام ورود به دایره توافق دارند این است که ازدواج نسبت به خواسته های فردی در اولویت است.

 تا زمانی که هر دو درون دایره نباشند، مذاکره ای انجام نمی شود بلکه فقط جر و بحث وجود خواهند داشت.
 زوجین موفق از دیدگاه این تئوری، تلاش نمی کنند دیگری را مجبور به انجام کاری کنند.

وقتی وارد دایره حل اختلاف می شوند درواقع توافق کرده اند به رابطه زناشویی خود آسیبی نرسانند.

دایره حل اختلاف در نیاز به قدرت:
اگر هر دو نفر نیاز شدیدی به قدرت داشته باشند، گرایش به فشار آوردن به دیگری و در نهایت بیرون راندن او از دایره حل اختلاف تقریبا اجتناب ناپذیر است. پیام این روابط ناخشنود و محکوم به شکست این است که در این زندگی برای هر دوی ما به اندازه کافی جا وجود ندارد.

 افراد با نیاز شدید به قدرت بدون اینکه متوجه باشند یکدیگر را از دایره حل اختلاف به بیرون می رانند.
 اگر هیچ یک از طرفین نخواهد بخشی از قدرت خود را واگذار کند مذاکره امکان پذیرنیست!

دایره حل اختلاف درنیاز به آزادی:
طرفی که نیاز بیشتری به آزادی دارد باید بگوید حاضر به چه توافق هایی است.
 او با پذیرش محدود کردن آزادی خود می تواند سرانجام خوشی را برای مذاکره به ارمغان آورد.

دایره حل اختلاف در عشق و احساس تعلق:
در دایره حل اختلاف برای نیاز به عشق و احساس تعلق بجای اینکه به دیگری بگویید چه می خواهید، بگویید حاضرید چه بپردازید و چه کاری برای او انجام دهید .

فقط درباره کارهایی که مایلید انجام دهید حرف بزنید نه درباره کارهایی که انتظارش را از طرف مقابل دارید.
هدف مذاکره در این دایره ،ارائه عشق ومحبت است، تا وقتی محور بحث؛ دادن است ونه گرفتن، شانس زیادی برای حل مشکل عشق واحساس تعلق وجود خواهد داشت.

منبع: تئوري انتخاب
ويليام گلسر

ارسال نظر
تنها اعضای سایت قادر به ارسال نظر برای مطالب هستند. جهت ورود و عضویت در سایت کلیک کنید.

آخرین نظرات کاربران