عمومی
24 / 6 / 1397 - ساعت : 14:46
13 / 6 / 1397 - ساعت : 10:16
10 / 6 / 1397 - ساعت : 11:27
27 / 5 / 1397 - ساعت : 14:37
9 / 5 / 1397 - ساعت : 12:24
23 / 4 / 1397 - ساعت : 13:9
12 / 4 / 1397 - ساعت : 11:17
15 / 12 / 1396 - ساعت : 11:37
19 / 11 / 1396 - ساعت : 14:10
25 / 10 / 1396 - ساعت : 17:15
21 / 10 / 1396 - ساعت : 16:19
5 / 10 / 1396 - ساعت : 16:7
14 / 4 / 1396 - ساعت : 14:51
3 / 4 / 1396 - ساعت : 9:41
19 / 1 / 1396 - ساعت : 12:8
28 / 12 / 1395 - ساعت : 10:56
25 / 12 / 1395 - ساعت : 15:44
نحوه استفاده صحیح از تلگرام
23 / 12 / 1395 - ساعت : 15:0
21 / 12 / 1395 - ساعت : 15:59
14 / 12 / 1395 - ساعت : 8:33
7 / 12 / 1395 - ساعت : 08:6
نحوه استفاده از تلگرام
11 / 11 / 1395 - ساعت : 07:27
مهارت های زندگی
4 / 11 / 1395 - ساعت : 13:52
تحلیل اینستاگرام
16 / 10 / 1395 - ساعت : 05:29
استفاده از تلگرام
8 / 10 / 1395 - ساعت : 6:46
تکنیک های برقراری ارتباط
15 / 8 / 1395 - ساعت : 14:32
آیا شما به بلوغ عاطفی رسیده اید؟
17 / 7 / 1395 - ساعت : 14:11
7 / 7 / 1395 - ساعت : 16:38
27 / 5 / 1395 - ساعت : 11:3
چگونه شخصيت هاي غير عادي را بشناسيم : رفتارها وتجربياتي که تعريف کننده اختلالات شخصيتي هستند براي ما کاملا غير عادي مي باشند، اما بالعکس براي خود شخصي که مبتلاي به آن است بسيار عادي بوده و حتي ارامش بخش تجربه مي شود طوري که به جزء تفکيک ناپذير شخصيت او تبديل مي شود .اين الگوي رفتاري بي نهايت تغيير ناپذير مي باشند و اکثرا انگيزه بسيار کمي براي تغيير يافتن در شخص وجود دارد..
2 / 5 / 1395 - ساعت : 18:46