دسته بندی محصولات

مصرف (چگونگی تغییر رفتار مصرفی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی )

استقلال، رشد و تعالی ایران اسلامی تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن می شود. امروز، اقتصاد مقاومتی تنها راه حل پیروزی در جنگ اقتصادی تحمیلی به ایران عزیز است. مجموعه کتاب های «حرکت» و «برکت» به دنبال آن است تا در قالب تغییر رفتار اقتصادی، گفتمان ساز اقتصادی مقاومتی باشد. در این کتاب جایگاه و اهمیت مصرف در تعالی فرهنگی و پیشرفت اقتصادی کشور توضیح داده می شود و چگونگی تغییر رفتار مصرفی در راستای مصرف مطلوب، پیشنهاد می گردد.

اطلاعات محصول
قیمت : 70000 ریال
تخفیف عمومی : 0 %
تخفیف اعضا : 0 %
جهت استفاده از تخفیف اعضا باید در سایت عضو شوید و بعد از ورود به سایت به این قسمت مراجعه کنید. لازم به ذکر است تخفیف کل برای اعضا شامل تخفیف عمومی + تخفیف اعضا خواهد بود.