روانشناسي كودك
28 / 7 / 1397 - ساعت : 15:32
7 / 7 / 1397 - ساعت : 13:56
4 / 7 / 1397 - ساعت : 15:28
13 / 5 / 1397 - ساعت : 15:10
26 / 4 / 1397 - ساعت : 17:40
1 / 3 / 1397 - ساعت : 12:41
15 / 2 / 1397 - ساعت : 11:45
20 / 1 / 1397 - ساعت : 13:35
13 / 1 / 1397 - ساعت : 16:8
26 / 11 / 1396 - ساعت : 11:23
14 / 8 / 1396 - ساعت : 15:6
11 / 6 / 1396 - ساعت : 11:11
9 / 5 / 1396 - ساعت : 07:3
28 / 3 / 1396 - ساعت : 11:35
21 / 3 / 1396 - ساعت : 9:42
10 / 2 / 1396 - ساعت : 11:33
22 / 12 / 1395 - ساعت : 09:26
15 / 12 / 1395 - ساعت : 14:53
8 / 12 / 1395 - ساعت : 10:19
17 / 11 / 1395 - ساعت : 13:1
10 / 11 / 1395 - ساعت : 11:56
4 / 11 / 1395 - ساعت : 13:47
27 / 10 / 1395 - ساعت : 08:1
21 / 6 / 1395 - ساعت : 09:12
بازی کودکان فقط برای تفریح نیست، بلکه یک روش طبیعی یاد گیری ست. بازی، قدرت ابداع، ابتکار و تمرکز را در کودک می پروراند و در کشف رابطه ی میان اشیاء و آن چه پیرامون اوست، یاری اش می دهد.
10 / 5 / 1395 - ساعت : 08:19
عدم رعایت ثبات در پاسخ دهی به رفتار های فرزندان و پیگیری رعایت قانون و دستور، یکی از مهم ترین الگو های فرزندپروری است که با لج بازی و مقابله جویی فرزندان همراه می باشد.
10 / 3 / 1395 - ساعت : 14:8
اسامی ناشران، نویسندگان و شاعران
10 / 3 / 1395 - ساعت : 13:5
بهتر است بین والدین و فرزندان چهارچوب هایی وجود داشته باشد که نباید از آنها عبور کنند. این چهارچوب ها چه هستند؟ برخلاف تصور بعضی از والدین که تصور می کنند مالک تام الاختیار فرزندان خود هستند در واقع آنها امانت هایی هستند که باید آنها را با رفتار مناسب خود(نه با حرف ها و شعارها) به درستی و سلامت رشد دهند و تربیت کنند.
9 / 2 / 1395 - ساعت : 10:6
ناخن جویدن موضوع مهمی در روانشناسی است که طبق آمار یک سوم کودکان دبستانی ، نیمی از نوجوانان دوره راهنمایی و یک چهارم دانش آموزان دبیرستانی این عادت را دارا می باشند
19 / 11 / 1394 - ساعت : 7:51
انواع حافظه حافظه از نظر انواع به دو دسته¬ی اصلی دیداری و شنیداری تقسیم می¬شود. این دو حافظه در یادگیری دروس نقش اصلی را ایفا می¬کنند و نقص در هر کدام می¬تواند مشکلاتی را برای دانش¬آموز به وجود آورد.
14 / 11 / 1394 - ساعت : 10:34