درباره این مطلب
    جهت ارسال این مطلب به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال مطلب به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


نکاتی در رابطه با خواندن

در هنگام مطالعه باید به نکته های زیر توجه کرد:
1- کتاب در فاصله حدودا 30 سانتی متری قرار گیرد.
2- صاف نشستن هنگام مطالعه.
3- زیر عبارات مهم خط بکشیم.
4- از راست به چپ در متون فارسی و از چپ به راست در متون انگلیسی.
5- دست روی صفحه کتاب کشیده، نه در هوا و حالت یکنواخت باشد نه حالت ضربه ای.
6- هنگام انتقال به صفحه بعد دست از روی صفحه بلند شود و در ابتدای خط بعدی قرار می گیرد.

ارسال نظر
تنها اعضای سایت قادر به ارسال نظر برای مطالب هستند. جهت ورود و عضویت در سایت کلیک کنید.

آخرین نظرات کاربران