درباره این مطلب
    جهت ارسال این مطلب به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال مطلب به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


نقش قدرتمند صمیمیت پدر در رشد فرزند

پژوهشگران در تحقيقات چندین جامعه و گروههای قومی سرتاسر دنیا، ابراز به "محبت و مهرورزی والدین را تایید کردند.

 که در رفتار مشارکت محبت آمیز پدرها به اندازهٔ صمیمیت مادرها، و گاهی حتی نیرومندتر، شایستگی شناختی، هیجانی و اجتماعی سال ها بعد را پیش بینی کرد (رونر و ونز یانو، ۲۰۰۱؛ ونزیانو، ۲۰۰۳).

 در کشورهای غربی صمیمیت پدر و دلبستگی ایمن، از کودکان در برابر دامنهٔ وسيع مشكلات، از جمله مشكلات هیجانی و رفتاری کودکی در برابر سوء مصرف مواد و بزهکاری نوجوانی محافظت کرده است . پدرانی که وقت کمی را صرف مراقبت جسمانی می کنند، صمیمیت خود را از طریق بازی ابراز می نمایند.

در یک تحقیق آلمانی، پدرانی که به صورت محبت آمیز بازی می کردند- ابتکار عمل بازی کودکان نوپا را می پذیرفتند، بازی را با تواناییهای کودکان نوپا تنظیم میکردند، و به ابراز هیجان کودکان نوپا به طور مناسبی پاسخ می دادند - الگوی واقعی درونی ایمن کودکان را در اواسط کودکی و نوجوانی پیش بینی کردند (گروسمن و همکاران، ۲۰۰۲).

به نظر می رسید که پدرها از طریق بازی، احساس اطمینان در مورد حمایت پدر را به کودکان خردسال خود انتقال می دادند که این خود توانایی آنها را در تسلط یافتن بر چالش های بعدی نیرومند می کرد.

⁉️ چه عواملی بر صمیمیت پدر کمک می کنند؟

 تحقیق میان فرهنگی، ارتباط بین مدت زمانی را که پدرها در کنار نوباوگان و کودکان نوپا می گذرانند، ابراز محبت و دلسوزی آنها را آشکار می سازد (رونر و ونزویانو، ۲۰۰۱).

شکارچیان اهل آکا آفریقای مرکزی را در نظر بگیرید، جایی که پدرها از هر جامعه شناخته شده دیگری زمان بیشتری را در مجاورت جسمانی بچه های خود می گذرانند. پدران آکا افزون بر نیمی از روز در کنار نوباوگان هستند و حداقل پنج برابر پدرها در جوامع شکارچی دیگر، با بچه های خود بازی می کنند، آنها را نوازش و بغل میکنند.

⁉️ چرا پدران خود را خیلی درگیر مراقبت از بچه ها می کنند؟

 پیوند بین شوهر و همسر اهل آکا بسیار یاری گرانه و صمیمانه است. زوجها در طول روز در شکار، آماده کردن غذا و فعالیت های اجتماعی و اوقات فراغت، همکاری می کنند. هرچه والدین اهل آکا وقت بیشتری را باهم بگذراند، تعامل لذت بخش پدر با فرزندش بیشتر می شود (هیولت، ۱۹۹۲).

 در کشورهای غربی نیز، پدرهایی که زندگی زناشویی رضایت بخش دارند و همسرشان در فرزند پروری به آنها کمک می کند، وقت بیشتری را با نوباوگان می گذرانند و با آنها تعامل می کنند.

 در مقابل، نارضایتی زناشویی، با مراقبت بی اعتنا و خالی از محبت پدر ارتباط دارد (براون و همکاران، ۲۰۱۰:لاندی، ۲۰۰۲: سوینگنی، ۲۰۱۰).

 بدیهی است که روابط صمیمانهٔ پدرها با همسران و بچه هایشان ارتباط نزدیکی دارد. شواهد برای نیروی محبت پدر که تقریبا در تحقیق فرهنگی و گروه قومی گزارش شده است، دلیلی برای ترغیب و حمایت پدرها به مراقبت دلسوزانه از کودکان خردسال است.

 كتاب: روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی (جلد اول)
 اثر: لورا برک

 

ارسال نظر
تنها اعضای سایت قادر به ارسال نظر برای مطالب هستند. جهت ورود و عضویت در سایت کلیک کنید.

آخرین نظرات کاربران