درباره این مطلب
  جهت ارسال این مطلب به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

  در صورتیکه قصد ارسال مطلب به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
  ایمیل فرستنده

  ایمیل گیرنده

  توضیحات


ابعاد هوش هیجانی

ابعاد هوش هیجانی

بر اساس دو مدل نظری هوش هیجانی، ابعاد هوش هیجانی را به دو صورت می­توان تعریف کرد که اولی در ارتباط با مدل ترکیبی و توسط گلمن و وری (1999) و دومی در ارتباط با مدل توانایی و توسط سالووی، مایر و کروسو (2002) مطرح شده است. در ادامه، ابعاد هوش هیجانی از هر دو منظر بررسی می­شود.

2-6-1- دیدگاه گلمن و وری

گلمن و وري (1999) هوش هيجاني را مشتمل بر چهار بعد دانستند كه دو بعد آن در رابطه با تعامل فرد با خودش (درون فردي) و دو بعد ديگر در رابطه با نحوه­ی برخورد فرد با ديگران (برون فردی) مي باشد. این ابعاد به شرح زیر هستند:

 1. خودآگاهي: خودآگاهی یعنی این که فرد هيجان­هايي كه احساس مي­كند را بشناسد و دليلش را نيز بداند. در واقع، خودآگاهي عبارت است از  آگاه بودن از حالت رواني خود و تفكر درباره­ی آن. هوش هيجاني با خودآگاهي آغاز مي­شود كه ارتباط نزديكي با ارزش­ها، نقاط قوت و نقاط ضعف افراد دارد و باعث می­شود فرد بتواند همزمان از طريق روش مناسب و سازنده احساسات خود را ابراز كند.
 2. خودمديريتی (خودگرداني): خود مديريتي همان تعادل هيجاني است که به عنوان يك قابليت زيربنايی، در كنترل رفتارهاي هيجاني نقش مهمي دارد. گاهي از خودمديريتي در معناي كنترل احساسات، عواطف و تكانش­ها ياد می­شود که عامل اصلي در پذيرش مسؤوليت اعمال افراد است. مديريت بر احساس خود باعث مي­شود فرد در مواجهه با هیجاناتش، با انتخاب منطقي و دلايل كافي رفتاري صحيح در پيش بگيرد.
 3. آگاهي اجتماعي: آگاهی اجتماعی عبارت است از توانايي همدلي و همدردي با احساسات ديگران و شناخت ديدگاه آنان. همدلی نیازمند ديدن دنيا از دريچه­ی چشم ديگران و وارد شدن به حريم احساس آن­ها و درك، شناخت و پاسخ مناسب به هيجان­هاي ديگران است.
 4. مديريت رابطه (مهارت­هاي اجتماعي): مدیریت رابطه یعنی توانايي شناخت و همدلي با ديگران، برقراري ارتباط مؤثر، گوش دادن عميق و تشريك مساعي. اين بعد دربرگیرنده­ی چهار بعد ذكر شده مي­باشد و به فرد كمك مي­كند كه به طور مثبت و مستمر با ديگران ارتباط برقرار كند (گلمن، 1382).

2-6-2- دیدگاه سالوی، مایر و کروسو

سالووی، مایر و کروسو (2002)، با ساختن مقیاس نوین هوش هیجانی (MECEIT) ابعاد هوش هیجانی را چنین تعیین کردند: دریافت، آسان­سازی (تسهیل)، شناخت و مدیریت (مهار).

 1. دریافت هیجانی: به توانایی بنیادی برای ثبت انگیزش­های هیجانی در خود و دیگران گفته می­شود. دریافت هیجانی ریشه­های تکاملی دارد و با فرایندهای ارتباطی هیجانی و و همدلی مرتبط است (باک، 1984). در تعریف دیگر، دریافت هیجانی عبارت است از احساس، ادراك، ارزیابي و بيان هيجان كه شامل بازشناسي و وارد كردن اطلاعات كلامي و غيركلامي به سيستم هيجاني مي شود.
 2. آسان­سازی (تسهیل) هیجانی: به فرآیندهایی گفته می­شود که بر اساس آن عاطفه، اندیشه را بر پایه­ی ترتیب آغازش مشکلات و با به­کاراندازی ذخایر حافظه­ای یگانه، دگرگون­سازی در خلق­وخو و فرآیندهای اطلاعاتی پنهان آسان می­سازد. به بیان دیگر، آسان­سازی عبارت است از تسهيل تفكر بااستفاده از هيجان که شامل به كارگيری هيجان­ها به عنوان بخشي از توانایي­های شناختي مانند خلاقيت و حل مسأله می­شود.
 3. شناخت هیجانی: به فرایندها و ساختارهای حافظه­ای مربوط به نام­گذاری هیجان­ها اطلاق می­شود که مشخص می­کنند فرد چگونه معانی و موقعیت­های هیجانی را شناسایی می­کند. در واقع شناخت هیجانی شامل درک، فهم و پردازش شناختي هيجانات و معلومات به دست آمده درباره­ی احساسات خود و دیگران است.
 4. مدیریت (مهار) هیجانی: عبارت است از توانایی تنظیم هیجان­ها در خود و دیگران برای افزایش بالندگی هیجانی و عقلی و رشد و توسعۀ هوش هيجاني (هین، 2007 و مایر، 2001) شخصی که از توانایی مدیریت یا تنظیم هیجانی پرورش­یافته برخوردار باشد می­تواند هیجان­ها را  تجربه کند و یا مانع تجربه­ی آن­ها شود (کار، 2004).
ارسال نظر
تنها اعضای سایت قادر به ارسال نظر برای مطالب هستند. جهت ورود و عضویت در سایت کلیک کنید.

آخرین نظرات کاربران