مهارت حل تعارض برای همسران

یکی از مهم ترین مهارت های مورد نیاز زوجین، توجه به تفاوت ها، شناسایی آنها و مهارت حل تعارضات است.

تعارض در زندگی مشترک بوجود می آید و دارا بودن مهارت های لازم برای رویارویی با تعارض ضروری است. زوجین می بایست بر مبنای احترام و اعتماد و تمرکز بر روی حل مشکل، تعارضات را به شیوه ای احترام آمیز حل کنند. هدف زوجین نباید پیروز شدن و تحقیر کردن یکدیگر باشد.

در یک الگوی مفید، زوجین تلاش می کنند تا در حل تعارضات به روش شوهر برنده – زن برنده عمل کنند یا حداقل هر کدام از زوجین به توافق قابل قبولی برسند. تمایل به روبرو شدن با تفاوت ها و مشکلات از طریق یادگیری مهارت های زندگی یک عامل حیاتی برای زوجین است.

کتاب:مهارت حل تعارض برای همسران

نویسنده: زهره شیری

دانلود فایل ( 0.7 مگابایت __ pdf )