عشق و شور زندگی

این کتاب را با عشق و امتنائی بی پایان به شما هدیه می کنم که خود هم ” آغاز ” و هم ” طریق” و هم “پایان ” عشق و شور زندگی واقعی و حقیقی من هستید. در آغاز تنها عشق بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است. این عشق بوده است که در یک لحظه مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه ی بدن آن ها بذر شما متولد گردد.عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند.

کتاب: عشق و شور زندگی

نویسنده: باربارا دی آنجلیس

ترجمه : هادی ابراهیمی

دانلود فایل ( 0.1 مگابایت __ pdf )