زهره شانظری
تخصص : مشاوره سلامت و تغذیه
تحصیلات : دانشجو دکتری
سوابق و فعالیت ها :

دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ فیزیولوژی ورزشی

 

تحصيلات

1391 - 1389       کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی           دانشگاه اصفهان

1387- 1383         کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی      دانشگاه پیام نور شاهین شهر    

 

تجربيات شغلي

1- دو سال سابقه تدريس در آموزش و پرورش به عنوان مدرس

2- تدريس در دانشگاه‌ پیام نور اصفهان از مهر 1391 تاكنون

3- مدیر ورزش و سلامت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی مهرآفرین از اسفند 1391 تاکنون

4- عضو کمیته فوق برنامه سی و یکمین جشنواره پژوهشی و ادبی داشن آموزان برگزیده سراسر کشور تیر 1392

 

آثار

1- تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به بیماری مولتپیل اسکلروزیس، فصلنامه پژوهشی ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1392، صص 18-10

2- بررسی تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و ورزش در آب بر خستگی زنان مبتلا به بیماری مولتپیل اسکلروزیس، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره 98، اسفند 1391، صص 264-257.

3- تاثیر تمرینات ورزشی بر بیماری مولتپیل اسکلروز، مجله توان‌یاب، شماره 46، زمستان 1391، صص 28-26.

4- تاثير تمرین پیلاتس و ورزش در آب، بر سرعت راه رفتن زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس،  مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی بویه گرگان. 1392; 11 (3) :10-17

5- تأثير 12 هفته ورزش در آب بر کيفيت زندگی زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس، مجله دانشکده پرستاری و مامايی ارومیه، دوره یازدهم، شماره دوازدهم، پی در پی 53، اسفند 1392: 1014-1006.

6- A Comparison of 12 weeks of Pilates and aquatic Training on the Dynamic Balance of Women with Multiple Sclorosis, Accepted, IJPM (International Journal of Preventive Medicine,  October 2012

7- A Comparison between Pilates Exercise and Aquatic Training effects on Mascular Strength in Women with Mulitple Sclorosis, Pakistan Journal of Medical Sciences, Vol. 29, No. 1, 2013.

8-مقايسه‌ی شيوه‌هاي فرزندپروري مادران دانش‌آموزان عادي و چاق شهر اصفهان، با همکاری محمدرضا مرادی و زهرا موسوی، نخستین کنکره روانشناسی کودک و نوجوان، انجمن روانشناسی و دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1392، صص 120-119.

ج- کتاب

ورزش و ام. اس.، 1392 نشر آموخته اصفهان

روشهای سنجش بالینی انواع چاقی،1393 نشر آموخته اصفهان

 

جوایز و تقدیر

1- تقدیر از فعالیت‌ها در برگزاری سی و یکمین دوره مسابقات ادبی و پژوهشی دانش‌آموزان سراسر کشور، معاونت پرورشی وزیر آموزش و پرورش 1392

2- تقدیر از چاپ کتاب ورزش و ام. اس در همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب استان اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بهمن 1392