سکانس کودکی

سکانس کودکی
کودک،نمایش،مهارت
کودکان انچه را میبینند یادمی گیرند.
اموزش و ارتقاء مهارت های اجتماعی و عاطفی درکودکان از طریق نمایش خلاق

جهت کسب اطلاعات بیشتر در همایش رایگان ما شرکت کنید.


تاریخ برگزاری:پنج شنبه ۴بهمن ماه
ساعت ۱۶الی ۱۸
سخنران:دکتر نوروزی
مکان برگزاری:خ آمادگاه روبروی هتل عباسی تالار سوره