بروشور و تصاویر سخنرانی دکتر نوروزی عید غدیر 95

جلسه سخنرانی دکتر نوروزی در تاریخ 1395/6/29 به مناسبت عید غدیر و با دعوت موسسه فرهنگی پژوهشی صدر پویان ولایت برگزار شد.

دانلود فایل ( 0.1 مگابایت __ jpg )
دانلود فایل ( 0.1 مگابایت __ jpg )
دانلود فایل ( 0.1 مگابایت __ jpg )
دانلود فایل ( 0.1 مگابایت __ jpg )
دانلود فایل ( 0.1 مگابایت __ jpg )
دانلود فایل ( 0.1 مگابایت __ jpg )
دانلود فایل ( 4.2 مگابایت __ jpg )
دانلود فایل ( 4.7 مگابایت __ jpg )