سخنرانی دکتر نوروزی (جشن دانشجویی)

 سخنرانی دکتر رضاعلی نوروزی عضو هیات علمی علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

شنبه   1397/02/08

 موضوع سخنرانی: مهارتهای زندگی و راههای افزایش روابط عاطفی بین زوجین (جشن دانشجویی)

  مکان  سالن مرکز آموزش علمی و کاربردی شهراریهای اصفهان
                

دانلود فایل ( 0.3 مگابایت __ jpg )