فیلم های آموزشی
چگونه دیگران را ببخشیم و گذشته های تلخ را فراموش کنیم؟

محال است کسی در زندگیش ازشخصی آزرده خاطر نشده باشد. گاهی دلمان از همسر، پدر و مادر، دوست، همکار و ... میگیرد به گونه ای در دل می گوییم:«هر گز او را نمی بخشم» انقدر در فکرتان حرف ها و عمل او را مرور می کنید و با خود تکرار می کنید که او ارزش بخشیده شدن ندارد که روحتان خدشه دار می شود. خشم وجودتان را می گیرد تا اینکه به این نتیجه می رسید که راه خلاصی از این خشم بخشیدن او است اما تصور می کنید نمی توانید کاری که آن فرد در حق شما کرده است را نادیده بگیرید پس چه باید کرد ؟

دانلود فایل ( 13.0 مگابایت __ mp4 )