مشاوره خانواده
9 / 8 / 1395 - ساعت : 10:30
آینده ازدواج خود را پیش بینی کنید
6 / 8 / 1395 - ساعت : 12:1
1 / 8 / 1395 - ساعت : 13:49
29 / 7 / 1395 - ساعت : 08:2
تکنیک هایی برای حل دعواهای خانوادگی
26 / 7 / 1395 - ساعت : 6:30
22 / 7 / 1395 - ساعت : 10:34
15 / 7 / 1395 - ساعت : 11:20
10 / 7 / 1395 - ساعت : 15:49
8 / 7 / 1395 - ساعت : 10:25
3 / 7 / 1395 - ساعت : 2:35
1 / 7 / 1395 - ساعت : 11:18
27 / 6 / 1395 - ساعت : 6:34
26 / 6 / 1395 - ساعت : 1:41
20 / 6 / 1395 - ساعت : 09:3
18 / 6 / 1395 - ساعت : 14:2
12 / 6 / 1395 - ساعت : 24:59
10 / 6 / 1395 - ساعت : 11:24
6 / 6 / 1395 - ساعت : 05:5
4 / 6 / 1395 - ساعت : 10:38
ازدواج، راه‌حلی مناسب برای ترمیم شکست عشقی نیست. شکست عشقی در برخی موارد، انگیزه‌ای قوی برای ازدواج جوانان است. درد شکست و رنج جدایی همراه با خلأ عاطفی ناشی از شکست عشقی، آن‌ها را بر این می‌دارد که به ازدواج به‌عنوان گزینه‌ای برای رهایی از این درد روان‌شناختی فکر کنند.
31 / 5 / 1395 - ساعت : 10:44
23 / 5 / 1395 - ساعت : 12:18
برای یک ازدواج موفق باید تصمیمات درستی اتخاذ گردد... گاهی سؤال میشود چگونه باید تصمیم درست گرفت؟چگونه باید طرف مقابل را شناخت؟ به صورت کلی برای شناخت طرف مقابل "سه میم مهم"پیشنهاد میگردد...
21 / 5 / 1395 - ساعت : 05:22
16 / 5 / 1395 - ساعت : 06:17
14 / 5 / 1395 - ساعت : 4:42
11 / 5 / 1395 - ساعت : 5:33
9 / 5 / 1395 - ساعت : 9:51
موانع گوش دادن ذهن خوانی: موقعی که به گفته های همسرتان توجه نمی‌کنید و به جای آن سعی می‌کنید "منظور واقعی" او را از قبل در ذهن خود تصور کنید، ذهن خوانی می‌کنید
24 / 11 / 1394 - ساعت : 9:46
بیان ارتباط متناقض و آموزش نحوه پیشگیری از آن ارتباط متناقض که شامل اجزائی است. پیامهایی بین دو یا چند نفر ( در سطح منطق ،کلام یا غیر کلام) رد و بدل میشود که همدیگر را نفی میکنند. طرفین رابطه نمی توانند در مورد خود رابطه اظهار نظر کنند یا آن را رها کنند. این رابطه در طول زمان تکرار میشود.
17 / 11 / 1394 - ساعت : 9:33
سیستم نوعی الگوی تعاملی است که در طی زمان در میان گروهی از افراد ازجمله زوج ­ها، خانواده ­ها و جوامع شکل می ­گیرد.یک سیستم مانند مهره­ های بازی دومینو است.
10 / 11 / 1394 - ساعت : 18:5
ارتباط تحقیر آمیز، عزت نفس هر دو طرف در یک ارتباط را تنزل می‌دهد و حل مسئله متقابل را غیر ممکن می‌سازد. در سوی دیگر، ارتباط شفاف از عزت نفس محافظت می‌کند و فضای مناسبی را برای حل مشکلات فراهم می‌سازد. ارتباط شفاف به معنای این است که ما مسئولیت عواقب گفته های خود را بپذیریم، یعنی به جای دروغ گفتن، صادق باشیم؛ به جای این که نصف حرف‌های خود را نگفته بگذاریم، آن‌ها را به طور کامل بگوییم و مهم‌تر از همه به این معنی است که حمایت کننده باشیم. به جای حالت دفاعی و فاصله گرفتن، صمیمیت و درک را پرورش دهیم.
4 / 11 / 1394 - ساعت : 10:21